III. ROČNÍK NA „TURISŤÁKU“

Letošní třeťáci se na turisticko-přírodovědný kurz vydali do nedalekých Krušných hor. Jako první celodenní dvacetikilometrovou túru absolvovali okruh kolem Božího Daru, známý taktéž pod názvem Ježíškova cesta.  Po cestě se pokochali místními rašeliništi, která Boží Dar a okolí tak proslavila.

Druhý den sestoupali třeťáci po strmé cestě do Jáchymova, proslulého hornického města a zde je čekala prohlídka místní mincovny. Nepřehlédnutelný vrchol Klínovec nedal třeťákům spát, a tak se v rámci další dvacetikilometrové túry vypravili i na jeho vrchol. Majestátní výhled, který tato rozhledna s vysílačem nabízí, byl krásným zakončením prosluněného dne.

Kristina Adamová, studentka III. ročníku 

Fotografie naleznete zde.