Informace k domácímu vzdělávání

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče,

jak již víte, od pondělí 16. března se studenti budou vzdělávat doma. Škola stanoví systém tohoto domácího vzdělávání; studenti obdrží studijní materiály, úlohy či úkoly k procvičení a v další fázi bude rovněž stanoven způsob, jímž budou výsledky vzdělávání ověřovány.

Sledujte proto informace na školním webu, pravidelně kontrolujte e-mail a gradebook, ověřte jejich funkčnost a platnost hesel. V případě problému s přihlášením pište na e-mail zizka@doctrina.cz nebo turcik@doctrina.cz.

Podrobné informace o tom, jak budou zadávány úkoly v jednotlivých předmětech, zašleme studentům i rodičům prostřednictvím třídních profesorů e-mailem v pondělí 16. března 2020.

Kromě výuky proběhnou elektronicky i další důležité úkony, např. volba volitelných předmětů pro příští školní rok, proto je důležité být se školou v elektronickém kontaktu.

Následující týdny budou pro nás všechny příležitostí k uplatnění jiných forem výuky a nácviku dovedností samostudia, jehož zvládnutí je při přípravě ke studiu na vysoké škole významným bonusem.

Rodiče
Zejména rodiče studentů nižšího stupně gymnázia, prosíme o spolupráci s kontrolou domácího vzdělávání: probírejte se svými dětmi to, které studijní úkoly byly pro daný den či týden zadány a zda je váš syn/dcera již splnil/a.

Studenti
Aby opatření přijatá vládou České republiky měla smysl, není vhodné scházet se ke studiu ve skupinkách či vytvářet „domovní semináře“. Podpořte se však vzájemně ve svém studijním úsilí aspoň na dálku.

V případě jakýchkoli problémů se obraťte na své třídní profesory či přímo na vedení školy.
Obědy ve školní jídelně jsou centrálně odhlášeny.
V době platnosti mimořádného opatření se ruší všechny školní akce.
MŠMT doporučuje organizátorům zrušit až do konce školního roku 2019/2020 i soutěže.

Mgr. Jiří Jansa
ředitel školy