Inspirace z Finska

Díky získané akreditaci Erasmus měly dvě učitelky našeho gymnázia, Vladimíra Erhartová a Petra Quirenzová, možnost získat zajímavou zahraniční zkušenost; načerpat novou inspiraci pro svou stávající výuku týdenním sledováním práce a spoluprací s vyučujícími fyziky a angličtiny na střední škole Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio ve finském Turku. Hlavní částí programu pracovní cesty bylo tzv. „stínování“ neboli „job-shadowing“.

 

Podle předem domluvených rozvrhů, pečlivě připravených Kallem Vähä-Heikkilä, který s naší školou spolupracuje již od roku 2015, se každá z našich vyučujících účastnila celého pedagogického procesu svého předmětu (tj. fyziky a angličtiny) u přiděleného finského kolegy v partnerské škole. Náplní naší práce byly především náslechy ve vybraných hodinách různých ročníků, později také aktivní podíl na výuce ve třídě. Vedle toho probíhaly schůzky se stínovanými učiteli, na nichž jsme společně probírali kurikula svých předmětů, rozvržení do ročníků, podmínky k práci, přípravy na vyučování, didaktické postupy a metody, projektové aktivity žáků, zapojení ICT ve výuce a další témata.

 

Součástí stínování bylo také poznání fungování partnerské školy, zahrnující prohlídku vnitřních i venkovních školních prostor, seznámení se s chodem školy, financováním, dokumenty, celoročním plánem, způsoby hodnocení žáků, mimoškolními aktivitami žáků, podobami spolupráce školy s rodiči a místní komunitou. Na schůzkách s učiteli byly dále diskutovány podobnosti a odlišnosti školních systémů.

 

V rámci svého programu jsme se též intenzivně věnovaly možnostem další spolupráce obou škol a plánovaly pobyt finských studentů v březnu v Liberci.

 

Vedle pracovních povinností jsme měly čas i na poznávání pro nás exotické přírody a svébytné historie. Naši hostitelé nám umožnili nahlédnout do života ve Finsku a taktéž ochutnat řadu tamních specialit.

 

Naše mobilita do Turku byla jednoznačně přínosem, a to z mnoha hledisek. Byla příležitostí k poznání jiného školského systému, motivací k další práci, získáním nových nápadů do výuky, ale i sdílením vlastních zkušeností z pedagogické praxe. Nezanedbatelným plusem pobytu v cizojazyčném prostředí byl bezesporu i rozvoj našich komunikačních dovedností (především v angličtině), a to oboustranně.

 

Na závěr bychom chtěly velmi poděkovat našim stínovaným kolegům, jmenovitě Kallemu Vähä-Heikkilä a Tuule Athola-Suomi, že nám naši obohacující zkušenost umožnili a pečlivě zorganizovali.

 

Tato mezinárodní akce byla podpořena prostředky z programu Erasmus, což je program EU na podporu vzdělávání.

profesorka Petra Quirenzová