Jáchymovské peklo

Turisticko-přírodovědný kurz pro III. ročník pokračuje i nadále, a protože máme velmi šikovné a ochotné studenty, můžete si přečíst zprávu přímo z dění Krušných hor.

Během dalšího dne kurzu jsme si prošli Jáchymovským peklem, naštěstí jen pouze v doprovodu a vyprávění průvodce ze Spolku Političtí vězni. Provedl nás po dlouhé stezce historicky významných míst a vyprávěl nám o drsném životě politických vězňů v pracovních táborech. Během procházky jsme se podívali do štoly č. 1, vystoupali jsme po „mauthausenských schodech hrůzy“ do prostorů bývalého tábora Svornost. V okolní přírodě jsme viděli pozůstatky důlní činnosti a společné putování jsme zakončili v budově tehdejší řetízkárny. S Jáchymovem jsme se rozloučili ochutnávkou kopřivové oplatky v místní Apatice.

Fotografie naleznete zde.

Viktorie Benešová, studentka III. ročníku