Ještěd – projektový den

S příchodem zimy se studenti kvinty a I. ročníku nechali poučit od odborníka z Horské služby o bezpečném pohybu na horách, připomněli si zásady první pomoci a poslechli si vyprávění o životě záchranáře Horské služby. Shodou okolností byl tím záchranářem bývalý profesor z našeho gymnázia. Součástí byla i praktická ukázka záchranářských technik a běžně používaného vybavení. Exkurze proběhla na stanici HS pod Ještědem a našlo se i několik troufalých odvážlivců, kteří po skončení exkurze neváhali vyrazit přímo na vrchol dominanty celého kraje.

Fotky z akce zde.