JÍDELNA

INFORMACE

Školní jídelna se nachází v areálu školy – jedná se o výdejnu provozovanou společností Personnel Welfare – zařízení školního stravování, s.r.o. Vedoucí výdejny je paní Chocová (současně hospodářka školy), kancelář výdejny je totožná s kanceláří školy. Jídleníček najdete na www.e-jidelnicek.cz, číslo jídelny 11146. Číslo účtu jídelny je 996382319/0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol získáte při přihlášení (pozor! je odlišný od VS pro platby volnočasových aktivit!).

CENY OBĚDŮ

žáci 7 – 10 let                                       32,00 Kč           (640,- Kč měsíčně)

žáci 11 – 14 let                                      34,00 Kč           (680,- Kč měsíčně)

žáci 15 a více let                                  37,00 Kč           (740,- Kč měsíčně)

veřejnost (odnos)                                 53,- Kč

veřejnost (konzumace v jídelně)          55,- Kč

UPOZORNĚNÍ

Systém objednávek na internetu funguje pouze v době, kdy není spuštěný školní terminál – t. j. mimo dobu 7:00 – 17:00 hod. (na internetu lze objednávat a odhlašovat pouze 2 pracovní dny předem!!!). Odhlášky na terminálu ve škole jsou možné do 14h předešlého dne, později telefonicky (485 104 615), mailem (info@doctrina.cz) nebo osobně u paní Chocové (nejpozději v 8h daného dne).

Vnitřní řád a přihláška ke stravování

JAK TO U NÁS VYPADÁ?

FOTOGALERIE JÍDELNY