Jsem aktivním občanem – konference

V pondělí 18. prosince se septima zúčastnila „tak trochu jiné“ konference mládeže v Krajské vědecké knihovně.

Motto konference: „Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“ (Václav Havel)

Akce byla zaměřená na zapojování mladých Liberečanů do rozvoje a péče o veřejný prostor, kulturu a aktivní občanství, a to z důvodu zlepšování místa, ve kterém žijí (zvyšování identity, zapojování veřejnosti, podpora dobrovolnictví) a jejich nezastupitelnou roli v tomto procesu. Konference byla vedena metodou open space technology (forma diskuzí několika paralelních skupin dle programu stanoveného na úvod setkání samotnými účastníky).

Studenti septimy si spolu s ostatními – žáky ZŠ, studenty SŠ a VŠ, libereckými politiky a významnými osobnostmi kulturního života – sami vybrali témata pro Liberec, o kterých chtěli diskutovat, např. vandalismus, bezpečí, doprava a stav komunikací, možnosti sportování a trávení volného času apod. Poté se rozdělili do skupin, ve kterých jednotlivá témata probírali. Z těchto místy i velmi hlučných a vášnivých debat vzešlo několik podnětných závěrů a možných řešení.

Děkujeme organizátorům za uspořádání této akce a poděkování zároveň patří i aktivním septimánkám a septimánům, kteří se starají a není jim lhostejný život v Liberci.

Mgr. Petra Quirenzová

[Best_Wordpress_Gallery id=“177″ gal_title=“Jsem aktivním občanem“]