Kniha hřbitova s I. ročníkem

Dne 27. 4. 2022 se studentky a studenti I. ročníku v KVKLI zúčastnili čtenářské dílny s názvem Kniha hřbitova. Středobodem dílny byla stejnojmenná kniha od Neila Gaimana, který vytvořil úžasný příběh o chlapci Nikdo, jenž je od útlého věku vychováván nadpřirozenými obyvateli hřbitova. Účastníci dílny nejprve rozebrali všechny příběhové postavy z hlediska jejich zapojení do příběhu a poté již sami vytvořili ukázku toho, jak by mohl vypadat osobní deníček jedné z hlavních či vedlejších postav.