KROUŽKY

PROČ JSOU MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DŮLEŽITÉ?

VŠESTRANNÝ ROZVOJ

Mimoškolní aktivity dětem pomáhají smysluplně trávit volný čas. Rozvíjejí díky nim své schopnosti a dovednosti, posilují sebedůvěru a sociální vazby se svými spolužáky. Skrze zajímavé činnosti také neustále poznávají nové věci a učí se tak lépe chápat svět kolem nás.

 

Tato stránka slouží jako přehled o nabízených kroužcích. Do registrace kroužků se dostanete odkazem, který naleznete z bezpečnostních důvodů pouze v GRADEBOOKU v modulu TŘÍDA.

JAZYKY

 • Angličtina s rodilým mluvčím
 • Příprava na zkoušky Cambridge – Starters, Movers, KET
 • Čínština

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Klub „Mluvme spolu“

DOVEDNOSTI

 • Keramický kroužek
 • Věda nás baví
 • Hra na flétnu
 • Fyzika zábavně
 • Modelování a 3D tisk
 • Počítače pro začátečníky
 • Mladý Geek
 • Robotika

SPORT

 • Sportovní hry
 • Zdravotní tělocvik
 • Judo
 • Golf
 • Florbal
 • Házená
 • Rozvoj pohybových schopností pomocí netradičních her
 • Gymnastická průprava – Le Parkour
 • Pasivní sportovní a míčové hry