Kulturněhistorický kurz v Praze 2019

Sklonek babího léta, třetí zářijový týden, strávili kvintáni na kulturně historickém kurzu v Praze. Program byl opravdu nabitý, Praha ještě slunečná, byť větrná, turistů tolik, kolik se dá ještě snést!

Užili jsme si romantické výhledy z vyšehradské skály, večerního Petřína i téměř noční Letné, poklonili se památce našich velikánů na Slavíně a pocítili hrdost na naše bojovníky v Národním památníku hrdinů heydrichiády. Emotivně na nás zapůsobila prohlídka Židovského města, zejména Pinkasovy synagogy, jejíž interiér je upraven jako památník obětem holocaustu, stejně tak Neviditelná výstava. Celý jeden den jsme věnovali důkladnému průzkumu Pražského hradu a přilehlých zahrad. Mohli jsme se nechat unést středověkou mystikou, renesanční střízlivostí či barokní velkolepostí.

Oproti klasické městské turistice má kurz výraznou nadstavbu v odborných historických a kulturních výkladech a vlastních studentských aktivitách na vybraných místech. Nedílnou součástí kurzu je ale také návštěva vybraných galerií (nás upoutala expozice První republika ve Veletržním paláci a aktuální výstava francouzských impresionistů v Paláci Kinských) a dvou divadelních představení. Po komediálním Revizorovi v Divadle na Vinohradech jsme se nechali dojmout Otčenáškovou hrou Romeo, Julie a tma v Divadle v Dlouhé. Obě představení nám zavdala dostatek podnětů k večerním  diskusím.

Co dalšího studenti na kurzu zažili a co si z něj odnesli, se mohou vybraní čtenáři dočíst v jejich deníčcích!

Antonínová

 

Fotografie z kurzu