KVARTA V PRVOREPUBLIKOVÉM LIBERCI

I přes aprílové počasí se kvarta 16. 4. vydala po stopách krás prvorepublikového Liberce. Během dne se studenti seznámili prostřednictvím připravených referátů s objekty, které dobou svého vzniku spadají do dvacátých a třicátých let minulého století
a dokazují nám, že takové budovy byly nejen krásné a velkolepé, ale také praktické a víceúčelové. Bedlivě je u toho poslouchalo profesorské duo Sakařová, Křivský, kteří své studenty nenechali jen tak zmrznout a připravili si pro bystré kvartány geografické hrátky, které propojily zeměpisné i dějepisné znalosti. Soutěžní týmy se zhostily úkolů s vervou a do soubojů daly vše!

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným za jejich přípravu a skvělou náladu, kterou si doma nezapomněli i přes nepříznivé počasí.

Fotografie naleznete zde.

profesorka A. Sakařová a profesor V. Křivský