Kvartáni – poetici – romantici

Aby si studenti kvarty lépe upevnili znaky romantické literatury, tvořili básně, které měly alespoň některé z těchto znaků obsahovat (touha po svobodě, únik do světa snu a fantazie, osamocenost, „světabol“, konflikt jedince a společnosti, láska – většinou nenaplněná, „rozervaný“ hrdina). Velmi dobře je sami nejprve nalézali v ukázkách od Heinricha Heineho a Alexandra Sergejeviče Puškina.

Stanislava Rygálová

Chci ti říct

Fridrichova láska

Poslední minuta v Myanmaru