Kvinta v dílně iQFABLAB

V pondělí 9. 5. 2022 trénovali studenti kvinty praktické dovednosti v iQFABLABu v rámci programu NAKAP. Studenti si vyzkoušeli práci v grafickém programu při práci na vlastním návrhu laserem vyřezávané destičky a prakticky se seznámili s 3D tiskem při výrobě praktického klipu k přidržení listu papíru na vyrobené destičce.