Literární exkurze Po stopách Karla Hynka Máchy

U příležitosti 80. výročí vyzvednutí ostatků velkého básníka z hrobu v Litoměřicích a jejich přenesení do Prahy jsme 2. října uspořádali podzimní literární exkurzi do Máchova kraje. Septimáni již z předchozích let znali Máchův Máj i jiné básně či drobné prózy, a tak jsme okolí dnešního Máchova jezera a Doks využili k poznání prostředí, jež autora tak výrazně inspirovalo. Zastavili jsme se u Jarmiliny skály, pokochali se pohledem na nedaleký Bezděz, vylezli na Šibeniční vrch a přečetli si několik ukázek z Máchova díla. Nakonec, s okem upřeným na Máchovo jezero a otužujícího se O.V., studenti přednesli několik vlastních básní, v nichž se odrážela máchovská inspirace.

 

Mgr. Hana Antonínová Hegerová

 

 

Jezero hlubinné, plné zármutku,

tragická událost stala se zde, vskutku.

Jezero temné vtáhlo Jarmilu bledou,

souboj na život a na smrt spolu nyní vedou.

 

Bělásek již z jezera nevzlétl,

jen havran té smrti přihlédl.

Dnes leží na dně její bledé tělo,

a připomíná nám co se tu dělo.

 

A.V., A.R.

 

FOTOGALERIE