Magdaléna Borová – držitelka Českého lva 2020

Blahopřejeme Magdaléně Borové, člence souboru Národního divadla, k ocenění jejího hereckého výkonu ve filmu Krajina ve stínu Českým lvem. Magda je absolventkou našeho gymnázia, kde studovala v letech 1992-2000. Po celých osm let byla nejen výbornou studentkou a spolutvůrkyní skvělé atmosféry ve škole, ale také aktivní a úspěšnou členkou školního divadelního souboru STOPA. I díky jejím hereckým výkonům byly inscenace Stopy několikrát oceněny na přehlídkách amatérských divadelních souborů, např. na Jiráskově Hronově. Na Magdiny úspěchy jsme pyšní a zároveň jsme rádi, že jsme svým pedagogickým působením mohli přispět k jejímu rozvoji. Do dalších let naší milé Magdě přejeme ještě hodně krásných rolí a štěstí v profesním i osobním životě.

PaedDr. Jaroslava Šiftová, Mgr. Jiří Jansa

 

Foto: Roman Vondrouš