Informace k maturitě 2017/2018

Rozpis maturitních zkoušek 2017/2018:

Pondělí 21. května 2018

Úterý 22. května – čtvrtek 24. května 2018

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 naleznete zde

 

Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

 

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2017/2018

 

Složení zkušební maturitní komise pro školní rok 2017/2018.

 

Témata k profilové části maturitní zkoušky pro rok 2017/2018:

Anglický jazyk

Německý jazyk

Španělský jazyk

Francouzský jazyk

ZSV – Filozofie, psychologie

ZSV – Ekonomie, politologie, právo

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Deskriptivní geometrie

Biologie

Chemie

Fyzika

Informatika

Hudební výchova

Výtvarná výchova

 

Jako pomůcka pro vedoucí i řešitele odborných prací je tu odkaz na publikaci Masarykovy univerzity v Brně:

Metodologie odborné práce