Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Ve středu 26. ledna se studenti tercietřetího ročníku zúčastnili tradiční dílny Den památky obětí holocaustu. Terciáni se seznámili s židovskou historií, vyhledávali důležité pojmy, diskutovali, pracovali s mapou koncentračních táborů a na základě kreseb terezínských dětí se pokusili popsat jejich denní činnost v táboře. Celou dílnu citlivě doprovázela autentická výpověď ženy ve filmové podobě, která jako malá dívka přežila pochod smrti.

Studenti třetího ročníku se postupně v jednotlivých skupinách, které částečně kopírovaly rozdělení účastníků holokaustu podle R. Hilberga na pachatele, oběti a diváky, seznamovali s vybranými osobnostmi, událostmi a problematikou především tzv. šoa. Jedna ze skupin se zabývala tzv. Milgremovým experimentem, s jehož pomocí se snažila najít odpověď na otázku, zda je možné, aby se holocaust opakoval, resp. kdo je pachatelem holocaustu a zda my, s naší historickou pamětí, bychom se zachovali jinak. Další skupina se podívala na příběh Fredyho Hirsche a Terezínský rodinný tábor s akcentem na život a aktivity předního židovského pedagoga a sportovce, jedné z řady židovských obětí šoa. A také jsme se zaměřili na osobnost Oskara Schindlera, do jisté míry kontroverzního židovského zachránce. To vše s vědomím toho, kdo byli konkrétní osobnosti holocaustu a jaká byla jejich role v rámci sledovaného tématu. V neposlední řadě se práce zaměřila i na stále aktuálnější problematiku popírání holocaustu a jeho nebezpečí pro moderní demokratickou společnost.

Snímky z dílny naleznete zde.