MEZINÁRODNÍ KURZY CTM – REGISTRACE končí již 18.9.

Oborová angličtina, efektivní plánování času a otevřené dveře na světové i české univerzity, to jsou kurzy CTM pro naše studenty.
 
Vážení rodiče,
o systému kurzů CTM (Centrum pro talentovanou mládež) jste od nás již slyšeli, pokud jste svého potomka ještě nezaregistrovali, neváhejte, již 18.9. se registrace pro tento školní rok uzavře.

KURZY CTM

Cesta k rozvoji talentu našich studentů, podpora jejich profesní orientace, zdokonalení angličtiny a posílení studijních dovedností. To vše nabízí systém kurzů CTM (Centrum pro talentovanou mládež) splňující výše vymezená kritéria a umožňující na vyšším gymnáziu završit studium složením AP (Advanced Placement) zkoušek.

Co je AP zkouška?
AP zkouška navazuje na kurzy CTM, které připravují online formou na složení mezinárodně uznávaných oborových zkoušek, pořádané americkou College Board. Ty ročně absolvuje více než 2 000 000 studentů z celého světa. Mezinárodní program nabízející studium 40 různých oborů je určen středoškolským studentům. Jeho završením je možnost složit ve studované specializaci zkoušku, dokládající nejen výbornou orientaci v oboru, ale i úroveň zvládnutí odborné angličtiny. Svou náplní zkoušky korelují s požadavky prvního či druhého ročníku vysoké školy v USA.
Kurzy CTM podporují a rozvíjejí dovednosti v oblasti organizace času a vlastní práce, významně obohacují angličtinu studenta a poskytují mu novou odbornou slovní zásobu.  Program cílí už na studenty ve věku od 11 let, tedy na nižší gymnázium.  Zájemci si mohou vybrat z více než 100 kurzů různého zaměření, od matematiky po tvůrčí psaní. CTM tyto kurzy doporučuje jako vhodnou přípravu pro AP.

Proč se připravovat na AP zkoušky?
Zkoušky AP jsou výzvou pro všechny talentované a pracovité studenty. Absolvování online kurzů sice vyžaduje časovou investici do samostudia, ale pro ty, kdo se chtějí zdokonalit a překonat vlastní limity, přináší řadu pozitiv: zdokonalování v angličtině, odborný rozvoj i výbornou přípravu na vysokou školu.  Úspěšným složením AP zkoušek se pak otevírají studentům dveře na prestižní tuzemské a zahraniční univerzity. Na mnoha fakultách světových i českých univerzit totiž AP zkoušky nahrazují příjímací řízení. Studenti, kteří absolvují alespoň pět zkoušek s hodnocením tři a vyšším (na pětibodové škále) mohou získat AP International Diploma (APID).

S přípravou na AP zkoušky pomůžeme
Každý kurz má svého externího lektora, ten však pracuje online v rámci předem stanovených dispozic. Vybraní pedagogové Doctrina – Podještědského gymnázia budou s každým zapojeným studentem procházet všechny stránky přípravy: jazykovou, odbornou i osobní.  V případě zájmu pomohou naši pedagogové Vašemu potomkovi s výběrem oboru, přihlášením se do kurzu a přijmou roli motivátora, průvodce a konzultanta. Samotné plnění a zakončení kurzu je však zcela v rukou každého studenta.

Registrace do kurzů
Do podzimního semestru se studenti mohou registrovat od 18. května do 18. září (www.ctm-academy.cz). Studium začíná 28. září a ukončení semestru se řídí podle délky jednotlivých kurzů. Semestrální kurzy končí na konci ledna, AP kurzy končí v dubnu a ostatní na konci května. Přesný harmonogram dostane každý student od svého instruktora.

Pro více informací doporučujeme kontaktovat Mgr. Jiřího Jansu, ředitele gymnázia a garanta kurzů.