Mezinárodní kurzy CTM – registrace otevřena

Oborová angličtina, efektivní plánování času a otevřené dveře na světové i české univerzity, to jsou kurzy CTM pro naše studenty.
 
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás i tento školní rok seznámili s nabídkou další cesty k rozvoji talentu našich studentů, k podpoře jejich profesní orientace, ke zdokonalení angličtiny, posílení studijních dovedností a možnosti využití stipendií pro prvních 150 přihlášených z ČR. Studentům nabízíme systém kurzů CTM (Centrum pro talentovanou mládež) splňující výše vymezená kritéria a umožňující na vyšším gymnáziu završit studium složením AP (Advanced Placement) zkoušek.

Co je AP zkouška?
AP zkouška navazuje na kurzy CTM, které připravují online formou na složení mezinárodně uznávaných oborových zkoušek, pořádané americkou College Board. Ty ročně absolvuje více než 2 000 000 studentů z celého světa. Mezinárodní program nabízející studium 40 různých oborů je určen středoškolským studentům. Jeho završením je možnost složit ve studované specializaci zkoušku, dokládající nejen výbornou orientaci v oboru, ale i úroveň zvládnutí odborné angličtiny. Svou náplní zkoušky korelují s požadavky prvního či druhého ročníku vysoké školy v USA.
Kurzy CTM podporují a rozvíjejí dovednosti v oblasti organizace času a vlastní práce, významně obohacují angličtinu studenta a poskytují mu novou odbornou slovní zásobu.  Program cílí už na studenty ve věku od 11 let, tedy na nižší gymnázium.  Zájemci si mohou vybrat z více než 100 kurzů různého zaměření, od matematiky po tvůrčí psaní. CTM tyto kurzy doporučuje jako vhodnou přípravu pro AP.

Proč se připravovat na AP zkoušky?
Zkoušky AP jsou výzvou pro všechny talentované a pracovité studenty. Absolvování online kurzů sice vyžaduje časovou investici do samostudia, ale pro ty, kdo se chtějí zdokonalit a překonat vlastní limity, přináší řadu pozitiv: zdokonalování v angličtině, odborný rozvoj i výbornou přípravu na vysokou školu.  Úspěšným složením AP zkoušek se pak otevírají studentům dveře na prestižní tuzemské a zahraniční univerzity. Na mnoha fakultách světových i českých univerzit totiž AP zkoušky nahrazují příjímací řízení. Studenti, kteří absolvují alespoň pět zkoušek s hodnocením tři a vyšším (na pětibodové škále) mohou získat AP International Diploma (APID).

S přípravou na AP zkoušky pomůžeme
Každý kurz má svého externího lektora, ten však pracuje online v rámci předem stanovených dispozic. Vybraní pedagogové Doctrina – Podještědského gymnázia budou s každým zapojeným studentem procházet všechny stránky přípravy: jazykovou, odbornou i osobní.  V případě zájmu pomohou naši pedagogové Vašemu potomkovi s výběrem oboru, přihlášením se do kurzu a přijmou roli motivátora, průvodce a konzultanta. Samotné plnění a zakončení kurzu je však zcela v rukou každého studenta.

Registrace do kurzů
Do podzimního semestru se studenti mohou registrovat od 18. května do 18. září (www.ctm-academy.cz). Studium začíná 28. září a ukončení semestru se řídí podle délky jednotlivých kurzů. Semestrální kurzy končí na konci ledna, AP kurzy končí v dubnu a ostatní na konci května. Přesný harmonogram dostane každý student od svého instruktora.
MŠMT přislíbilo i letos stipendia z dotačního programu pro nadané žáky ZŠ a SŠ (rozhodnutí MŠMT z 13. února 2020). Stipendia budou přidělovaná podle pořadí registrace studentů v této výši:

1/ 150 stipendií ve výši 4.000 Kč poskytnuto studentům v kurzech, jejichž cena přesahuje 7.000 Kč (kurzy s vyšší náročností obsahu i času, kurzy připravující na mezinárodní AP zkoušky)
2/ 160 stipendií ve výši 2.500 Kč poskytnuto studentům v kurzech, jejichž cena je max 7.000 Kč (kurzy v nabídce Junior Online program, kurzy s kratší časovou dotací i nižší náročností)

Podmínky pro stipendia:
1/ stipendia znamenají snížení kurzovného o částku 2.500 Kč resp. 4.000 Kč podle výše kurzovného
2/ stipendia se přidělují podle rychlosti registrace (tedy žádné další kritérium)
3/ student musí uhradit nejdéle do 14 dnů registrační poplatek 450 Kč, doložit co nejdříve /nejpozději však k 18. září/ doporučení školy, a uhradit kurzovné snížené o stipendium co nejdříve
4/ pokud student nedoloží doporučení a neuhradí kurzovné do 18. září, stipendium se studentovi neposkytne.
Pro více informací doporučujeme kontaktovat Mgr. Jiřího Jansu, ředitele gymnázia a garanta kurzů.