Nabídka vzdělávacích kurzů pro dospělé DPG3V – 8. ročník

I v letošním školním roce jsme pro Vás připravili nabídku vzdělávacích kurzů „Doctrina-Podještědského gymnázia třetího věku“ (DPG3V), určených všem dospělým zájemcům.

 

Vážení rodiče, přátelé a příznivci celoživotního vzdělávání,

i v letošním školním roce jsme pro Vás připravili nabídku vzdělávacích kurzů „Doctrina-Podještědského gymnázia třetího věku“ (DPG3V), určených všem dospělým zájemcům. Kurzy probíhají v učebnách Doctrina – Podještědského gymnázia v odpoledních hodinách (nejčastěji od 17.00) v devadesátiminutových blocích. Realizovány budou pouze při dostatečném počtu zájemců (minimálně 10, maximálně 24) v týdenních intervalech v rozmezí října – dubna (délka podle náplně kurzu, v době školních prázdnin výuka neprobíhá). Konkrétní informace a časové rozpisy budou všem přihlášeným poskytnuty nejpozději 10 dní před zahájením kurzu.

Účastnický poplatek: 150,- Kč za jeden blok (celý kurz se hradí v jedné splátce předem), veškeré výukové materiály zajištěny.

V 8. ročníku DPG3V nabízíme:

Lucemburkové

 • cyklus 20 přednášek (90´)
 • lektorka: PaedDr. Jaroslava Šiftová
 • termín konání: středa, 17.00-18.30, učebna sekundy

 

Tematický rozsah: od původu rodu a genealogie k osudům lucemburského vévodství.
Kurz je zaměřen na postižení klíčových událostí v dějinách lucemburského rodu s ohledem na vazbu dynastie k českému prostředí. Sleduje genealogii rodu v evropských souvislostech, důraz klade především na ty osobnosti, jejichž osudy jsou bezprostředně spjaty s dějinami Českého království a Svaté říše římské. Osobnostní charakteristiky vybraných členů rodu a jejich osudy jsou začleňovány do širšího historického kontextu. Pozornost je věnována i sepětí s historií všedního dne, méně známým členům dynastie a odrazu vlivu Lucemburků na regionální dějiny Liberecka.

Hravá fyzika pro každého

 • kurz složený z pěti bloků pokusů a experimentování
 • lektorka: RNDr. Vladimíra Erhartová
 • termín konání bude upřesněn

 

Cílem kurzu je zpřístupnit fyzikální jevy kolem nás prostřednictvím zábavných a názorných pokusů. Kurz je vhodný pro každého, především však pro ty, kteří si v hodinách školní fyziky neužili zábavného experimentování.

 1. Úžasná optika
 2. Hravý elektromagnetismus
 3. Fyzika s indukčním vařičem
 4. Pokusy v mikrovlnné troubě
 5. Fyzika s infračervenou kamerou

Praktická rétorika

 • cyklus 20 seminářů inspirovaných výukovým předmětem Rétorika
 • lektorka: Bc. Vanda Zaplatílková Hutařová, DiS.
 • termín konání: pondělí 17:00 – 18:30

Kurz se v letošním roce zaměřuje na nejčastější komunikační (manipulativní, verbální i nonverbální) strategie. V jednotlivých lekcích si lze prakticky vyzkoušet běžné komunikační scénáře, které budou posléze analyzovány a reflektovány.

Předpokladem pro efektivní komunikaci je podle lektorky pozorovací talent, chuť rozvíjet své dovednosti a kuráž zkoušet v praxi teoretické poznatky.

 

Zájemci se mohou přihlásit do 25. září 2020 na adrese siftova@doctrina.cz nebo tel. 485 123 556.

Těšíme se na setkání s vámi

 

V Liberci 4. září 2020                                                                                  Jaroslava Šiftová

 PG3V_8_rocnik