NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO DOSPĚLÉ

Upozorňujeme všechny zájemce, že termín přihlášek na kurzy Hravá fyzika a Světová náboženství (bude otevřen, počet zájemců je dostatečný) končí 27. září 2018. Zároveň oznamujeme, že aktuální nabídku kurzů pro školní rok 2018/2019 rozšiřujeme o semináře Praktická rétorika. Na ně je možné se přihlásit do 10. 10. 2018 telefonicky nebo mailem na adresu siftova@doctrina.cz.

 

Praktická rétorika

–       Cyklus 15 seminářů inspirovaných výukovým předmětem Rétorika
–       Lektorka: Bc. Vanda Zaplatílková Hutařová, DiS.
–       Termín konání: úterý 17:00 – 18:30

Kurz je vhodný pro kohokoli, kdo má zájem zdokonalit svoji (non)verbální komunikaci nebo kdo se chce zorientovat v komunikačních a manipulačních technikách. V seminářích se objeví i praktické úkoly, netřeba se však něčeho obávat, lektorka vše předem vysvětlí. Kurz se zaměří na tři okruhy: Nonverbální komunikace, manipulační techniky a vedení diskuze.

1) Nonverbální komunikace
–       Proxemika
–       Posturika a gestika
–       Mimika

2) Manipulační techniky
–       V nonverbální komunikaci
–       Ve verbální komunikaci

3) Vedení diskuze
–       Vedoucí diskuze
–       Strana a protistrana

 

 

Vážení rodiče, přátelé a příznivci celoživotního vzdělávání,

také v letošním školním roce jsme pro Vás připravili nabídku vzdělávacích kurzů „Doctrina – Podještědského gymnázia třetího věku“ (DPG3V), které jsou určeny všem dospělým zájemcům.

 

Kurzy probíhají v učebnách Doctrina – Podještědského gymnázia v odpoledních hodinách (nejčastěji od 17.00) v devadesátiminutových blocích. Realizovány budou pouze při dostatečném počtu zájemců (minimálně 10, maximálně 24) v týdenních intervalech v rozmezí října – dubna (délka podle náplně kurzu, v době školních prázdnin výuka neprobíhá). Konkrétní informace a časové rozpisy budou všem přihlášeným poskytnuty před zahájením kurzu.

 

Účastnický poplatek: 150,- Kč za jeden blok (celý kurz se hradí v jedné splátce předem); Veškeré výukové materiály zajištěny.

 

V 6. ročníku DPG3V prozatím nabízíme:

 

1. Světová náboženství

 • cyklus 20 přednášek inspirovaných výukou předmětu Kořeny evropské kultury
 • lektorka: PaedDr. Jaroslava Šiftová
 • termín konání: středa, 17.00-18.30, učebna sekundy
  Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům orientaci v základních religionistických pojmech, jeho hlavní náplní je pak stručné seznámení s vybranými náboženstvími světa. Jejich charakteristika je zaměřena na sociální a historické kořeny náboženství, jeho větve a směry, symboly, náboženské texty, posvátná místa, obřady, liturgii, hierarchii a představitele náboženského života, svátky, tradice a zastoupení v České republice.

 

1. Velká náboženství „Knihy“ (10 přednášek)

a. Judaismus
b. Křesťanství
c. Islám

2. Další světová náboženství (10 přednášek)

a. Hinduismus, buddhismus, šintoismus
b. Asijská synkretická náboženství
c. Mazdaismus, sikhismus, drúzismus, bahá ́ismus, vúdú…

 

2. Hravá fyzika pro každého

 • kurz složený z pěti bloků pokusů a experimentování
 • lektorka: RNDr. Vladimíra Erhartová
 • termín konání bude upřesněn
 • Cílem kurzu je zpřístupnit fyzikální jevy kolem nás prostřednictvím zábavných a názorných pokusů. Kurz je vhodný pro každého, především však pro ty, kteří si v hodinách školní fyziky neužili zábavného experimentování.
  1. Úžasná optika
  2. Hravý elektromagnetismus
  3. Fyzika s indukčním vařičem
  4. Pokusy v mikrovlnné troubě
  5. Fyzika s infračervenou kamerou

   

 

Zájemci se mohou přihlásit do 27. září 2018 na adrese siftova@doctrina.cz nebo tel. 485 123 556.

 

Těšíme se na setkání s vámi

PaedDr. Jaroslava Šiftová