Národní ocenění za vynikající práci našich studentů a jejich profesorky

Gratulujeme! Za vynikající práci na eTwinningovém projektu „Forces Around Us“ byl našim studentům, profesorce a škole udělen národní certifikát kvality eTwinning Quality Label. Toto ocenění je důkazem, že práce studentů, profesorů a celé školy dosahuje těch nejvyšších kvalit. Hodnocení probíhá na základě kritérií stanovených Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning v Bruselu. Každý projekt je hodnocen třemi nezávislými hodnotiteli. Certifikát je udělen až na základě jejich hodnocení.

Studenti sexty se v projektu společně se studenty z Finska, Portugalska, Polska a Rumunska věnovali celých osm měsíců poznávání sil a jejich pochopení na praktických aktivitách. Během projektu se účastníci vzájemně seznamovali, vytvářeli česko – portugalsko – finsko – rumunsko – polsko – anglický slovník potřebných pojmů, fotili a natáčeli řadu jevů a pokusů. Proběhlo i společné setkání, při kterém si studenti vzájemně představili své země, školy a školní aktivity a sdíleli řadu pokusů.