Návštěva laboratoří VŠCHT

V pátek 12. dubna 2024 navštívili studenti sexty v rámci výuky laboratoře chemie VŠCHT v Praze. V průběhu výukového bloku 4 vyučovacích hodin prováděli laboratorní cvičení z anorganické chemie. Nejprve si prohlédli vybavení moderní odborné laboratoře a seznámili se s bezpečnostními pravidly. Po vysvětlení,  co je kyanotypie, si pomocí této historické fotografické techniky z vlastního negativu obrázku vyvolali chemickým procesem vlastní fotografii. Dále se zabývali redoxními reakcemi. Sledem vzájemných chemických reakcí kovů a roztoků solí experimentálně sestavili Beketovovu řadu kovů, připravili si zlaté nanočástice a provedli elektrolýzu roztoku chloridu cínatého. Studenti tak měli příležitost prokázat a rozvinout své laboratorní dovednosti, vyzkoušet si netradiční experimenty a dozvědět se mnoho zajímavých informací.

Fotografie naleznete zde.

profesorka Alena Šáfrová