Nebojte se vědy 2018

Studenty kvinty a septimy pozvali do světa vědy akademici. Kvintu  prof. RNDr. Karel Segeth, CSc. z Matematického ústavu AV ČR v přednášce  „Od naměřených dat k jejich matematickému popisu pomoci funkce – a zase zpátky“ a septimu Mgr. David Babuka z Ústav makromolekulární chemie AV ČR v interaktivní přednášce  „Rozptyl světla aneb proč je naše planeta modrá“.

RNDr. Vladimíra Erhartová