Obhajoby projektů 2023

Podzimní měsíce bývají pro studenty vždy něčím speciální. Tentokrát nám to speciální připadlo na 21. listopadu. Jsou to projekty, na nichž studenti septimy a III. ročníku i letos několik týdnů pracovali, aby tak při obhajobě úspěšně završili úsilí, které do tvorby projektů vložili. Již tradičně se obhajob septimy a III. ročníku v roli diváků zúčastnili studenti z nižších ročníků, aby si okusili atmosféru toho, co je za rok čeká. Diváckou kulisu pak dotvářeli rodiče, kteří návštěvou podpořili své děti. Teď už jen předat studentům hodnocení, aby se mohli těšit ze svých výsledků. Rovněž děkujeme všem vyučujícím, kteří svědomitě vedli své studenty k tomu, aby se prezentovali v tom nejlepším světle.

Fotky z obhajob naleznete zde.