Obhajoby projektů v septimě a III. ročníku

Absolventy nejlépe hodnocenou přidanou hodnotou našeho gymnázia, příprava na tvorbu vysokoškolských odborných prací, tou jsou projekty.

Jedinečná možnost sepsání krátké práce se vším co k ní patří, ale i obhajoba před odbornou porotou, to je zkušenost, kterou studentům už nikdo nevezme.

Fotogalerie zde