Odborná exkurze do Terezína

V úterý 16. listopadu 2021 se studenti kvarty a kvinty po roční pauze dočkali exkurze, která jim měla přiblížit historické události spojené s pevností Terezín. Hlavní náplní exkurze byla určitá krajinná paměť spojena s lidskou katastrofou jménem Šoa, a která je v Terezíně i po více než 70 letech stále přítomna. Studenti se tak seznámili s místy a historií perzekuce židů, navštívili i Malou Pevnost a při procházce po Terezíně na sebe nechali působit genia loci tohoto malého pevnostního městečka kousek od Litoměřic.

Fotky z akce naleznete zde.