Ohlédnutí za přírodovědně-turistickým kurzem III. ročníku

Ve dnech 12. až 17. května 2024 se uskutečnil přírodovědně-turistický kurz pro studenty III. ročníku. Jako místo konání byla vybrána lokalita Krušných hor. Turistická část zahrnovala trasy v oblasti Božího Daru a Jáchymova, včetně výstupu na nejvyšší horu Krušných hor, Klínovec. Během procházek za slunečného a větrného počasí po odlehlých náhorních pláních, které dodnes připomínají hornickou minulost a těžbu mědi, cínu, stříbra, kobaltu a uranu, se studenti blíže seznámili s tamní faunou a vegetací.

Při komentovaných prohlídkách muzeí se studenti dozvěděli o historii osídlení hornického regionu Krušnohoří, který je zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a o životních a pracovních podmínkách obyvatel v průběhu několika století.

Poslední den kurzu studenti strávili v lázeňském městě Karlovy Vary. Ochutnávali minerální vodu z pramenů, vyjeli pozemní lanovkou a vystoupali na rozhlednu Diana, navštívili motýlí dům, prohlédli si podzemí vřídel a odpočívali na promenádách.

Večerní programy zahrnovaly tematické prezentace a společenské aktivity připravené studenty, které jim umožnily reflektovat své zážitky a získané znalosti. Kurz nejen prohloubil jejich vědomosti z oblasti přírodních věd a regionální historie, ale také posílil jejich fyzickou kondici a týmového ducha. Všichni jsme si kurz skutečně užili a odnesli si z něj mnoho nezapomenutelných zážitků.

Fotografie naleznete zde.

třídní profesorka Alena Šáfrová