Pegylie 2021

S radostí Vám sdělujeme, že slavnostní zakončení třetího trimestru se uskuteční, a srdečně Vás na ně zveme. 

Pro rodiče a studenty nižšího gymnázia

Při akci však musíme dodržet veškerá vládní nařízení. Zásadním omezením je snížená kapacita sálu na 50% sedících diváků. Proto se akce může zúčastnit pouze student s doprovodem jedné dospělé osoby. Všichni účastníci musí mít zdravotnickou roušku nebo respirátor a doprovod musí splňovat podmínky pro hromadné akce viz níže.

25. června 2021
16:00 hod.
Aula G TUL

 

Pro rodiče a studenty vyššího gymnázia

Jsme rádi, že letos můžeme Pegylii uspořádat, i když jen v omezeném rozsahu, za striktně daných aktuálních hygienických opatření. Tím hlavním je omezení kapacity sálu Auly TUL, kde se slavnost bude konat, na 50% sedících diváků. Z tohoto důvodu se Pegylie 2021 mohou zúčastnit pouze studenti vyššího gymnázia bez doprovodu rodičů.

Je nám líto, že naše slavnostní společné setkání a vyhodnocení školního roku neuvidíte, ale věříme, že se v červnu 2022 setkáme na Pegylii i s Vámi.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

25. června 2021
18:30 hod.
Aula G TUL

 

 

Hygienické podmínky pro hromadné akce

Všichni účastníci musí mít zdravotnickou roušku nebo respirátor a doprovod musí splňovat jednu z následujících podmínek:

 

  1. a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

  1. b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

  1. c) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

 

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

 

  1. d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Tyto podmínky musíme respektovat, abychom mohli ocenit úspěšné studenty, zhodnotit školní rok i zhlédnout vystoupení divadelního souboru Stopa.

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že se v červnu 2022 setkáme opět všichni společně.