Pegylie 2022

Ve středu 29. června 2022 proběhlo v Domě kultury Liberec slavnostní zakončení školního
roku 2021/2022 spojené s vyhlášením premiantů a s předáváním stipendií a cen Pegy.
Přípravy scénáře a moderování akce se tentokrát ujali sami studenti, konkrétně Madeline
Kochová, Jáchym Okleštěk a Mikuláš Brada. Ceny Pegy předávali významní absolventi našeho
gymnázia, konkrétně Zuzana Pechová, Lukáš Jokl, Radim Fiala a Magdaléna Borová. Za Klub
absolventů PG se Pegylie zúčastnila a společenskovědní a absolventské stipendium předala
současná předsedkyně klubu Kateřina Strnadová. Badatelské stipendium tradičně vyhlásila
bývalá ředitelka školy paní Dagmar Cvrčková a sportovní stipendium paní Libuše Krejčová.
Děkujeme.

Ocenění studenti:

  • Velká Pegy – Ondřej Vlk (Kn)
  • Malá Pegy Nováček roku – Jiří Šalda (Pr)
  • Malá Pegy za zvýšené studijní úsilí – Anna Šáfrová (II.r)
  • Mala Pegy za zlepšení atmosféry ve škole – Kamil Mareš (II.r)
  • Sportovní stipendium – Jiří Tuž (Sx)
  • Badatelské stipendium – Daniel Rybář (III.r)
  • Společenskovědní stipendium – Madeline Kochová (II.r)
  • Absolventské stipendium – Štěpán Šuma (Sx)

 

Gratulujeme a všem studentům, studentkám a vyučujícím děkujeme za jejich práci a přejeme
krásné léto.

Fotky z akce naleznete zde.