Pegylie 2024

Ve čtvrtek 27. června 2024 proběhlo v Grandhotelu Zlatý Lev slavnostní zakončení školního roku 2023/2024 spojené s předáváním stipendií a cen Pegy. Příprav scénáře a moderování akce se ujali sami studenti, v režii stanula již podruhé Madeline Koch a moderátorské pozice obsadili premiérově Vojtěch Matějíčka a Filip Beneš. O hudební představení se postaral Vojtěch Vlk se svou písní Generace „Z“. Druhou kulturní vložkou bylo taneční vystoupení street dance sportovního týmu A-Styl, jehož součástí jsou dvě studentky vyššího gymnázia Ema Šolič a Barbora Jakubcová.

Ceny Pegy předávali studenti gymnázia, kteří se mimo školu věnují obdivuhodným aktivitám, o nichž zdaleka všichni nevědí. Jmenovitě Pavla Kryštůfková, Patrik Steiner, Šimon Bílý, Jan Pospíšil a Věroslav Škoda.

Co se týče stipendií, ta prospěchová předal ředitel gymnázia Jiří Jansa, za Klub absolventů PG se Pegylie zúčastnila a společenskovědní a absolventské stipendium předala současná předsedkyně klubu Kateřina Strnadová. Badatelské stipendium tradičně vyhlásila bývalá ředitelka školy paní Dagmar Cvrčková a sportovní stipendium paní Libuše Krejčová. Všem předávajícím děkujeme.

Ocenění studenti:

  • Velká Pegy – Linda Steinerová (sexta)
  • Malá Pegy Nováček roku – Antonín Adam (I. ročník)
  • Malá Pegy za zlepšení atmosféry ve škole – Tatiana Hrůzová (kvinta)
  • Malá Pegy za zvýšené studijní úsilí – Kamila Kučerová (III. ročník)
  • Malá Pegy studentů a rodičů – Linda Steinerová
  • Sportovní stipendium – Sebastian Bohun (II. ročník)
  • Badatelské stipendium – Ondřej Vlk (septima)
  • Společenskovědní stipendium – Jozef Jiskra (III. ročník)
  • Absolventské stipendium – Linda Steinerová
  • Prospěchové stipendium – Ondřej Dumek (prima), Hana Jírovská (tercie), Václav Poek (kvarta), Ondřej Vlk, Matěj Patočka (I. ročník), Sofie Dvořáčková (sexta), Markéta Hakrová (I. ročník)

Gratulujeme všem studentům, studentkám a vyučujícím děkujeme za jejich práci a přejeme krásné léto.

Zde naleznete fotky z akce.