PF 2022

Vážení rodiče,

děkuji Vám všem za spolupráci a podporu v covidových výzvách, které nás přes všechna protivenství v mnohém posunuly dopředu a ukázaly, že náš společný zájem na rozvoji kvalitního vzdělávání přináší pozitivní výsledky.

Přeji studentům, aby získané znalosti a nové dovednosti dokázali využívat pro svůj další rozvoj, a věřím, že jim tato doba ukázala důležitost osobní odpovědnosti při cestě za vlastní budoucností.

Bohužel nám aktuální situace nedovoluje uskutečnit naše tradiční předvánoční aktivity. Zakončíme tedy výuku v úterý 21. prosince besídkami ve třídách.
V novém roce se znovu sejdeme se studenty v pondělí 3. ledna 2022.

Přeji Vám, aby rok 2022 přinesl více klidu a umožnil nám zúročit z letošního roku to dobré.

Pevné zdraví všem

Mgr. Jiří Jansa