Po stopách Sametové revoluce

Odborné exkurze k 17. listopadu v Praze

Při příležitosti výročí 17. listopadu se naše škola rozhodla, že studenti vyššího gymnázia absolvují exkurzi v Praze zaměřenou na připomenutí důležitých událostí spojených s naší historií v letech 1939 a 1989.
Proto byla v týdnech před 17. listopadem připravena pro studenty odborná exkurze, která probíhala na vybraných místech V Praze, jež byly spojené s událostmi listopadových a prosincových dnů v roce 1989. Studenti tak prošli např. Albertov, Národní třídu, Václavské náměstí nebo Letenskou pláň. Na všech uvedených místech se seznámili s událostmi, které se přímo k těmto místům váží. Krom toho byla exkurze doplněna dvěma výstavami – první z nich Okamžiky sametové revoluce na pěší zóně Na Příkopě byla tvořena souborem panelů se 157 archivními fotografiemi ČTK i fotografiemi ze soukromých sbírek z období podzimu a zimy 1989. Druhou výstavou byla Komunikace 89 ve Výstavním pavilonu na Letné. Jednalo se o interaktivní výstavu se zaměřením na mediální výchovu a otázku, jak mohla proběhnout revoluce v roce 1989 bez internetu, mobilních telefonů a sociálních sítí.

 

FOTOGRAFIE Z EXKURZE