Poděkování pro studenty prvního ročníku

Studentům prvního ročníku a profesorce Lukešové přišlo do školy krásné poděkování. Jen si ho přečtěte.

Vážená paní Lukešová,

Děkujeme Vám a Vašim studentům za zapojení se do sbírky Paměti národa ke Dni válečných veteránů 2018.
Společnými silami jsme k lidem dostali 37 520 květů vlčích máků a vybrali na další natáčení 1 290 406 Kč! Jsme za to moc rádi.

Sbírka se povedla především díky vám, zapojeným místům, kde byly naše kasičky a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali nabízet máky v ulicích měst.

Moc nás těší, že se o tradici „vlčích máků“ zajímá čím dál více lidí a přibývají ti, kteří si červený kvítek na znamení úcty k veteránům připnou.
Na tom všem máte zásluhu vy. Děkujeme za to!