Potká se Čech, Fin a Polák… to není vtip, ale eTwinning na našem gymnáziu

Studenti kvinty ve středu 9. 5. 2018 na Den eTwinningu uzavřeli eTwinningový projekt Forces Around Us dnem stráveným s finskými partnery a videokonferencí s partnery z Polska, včetně videopozdravu rumunských partnerů. V projektu se společně se studenty z Finska, Portugalska, Polska a Rumunska věnovali poznávání sil a jejich pochopení na praktických aktivitách celých osm měsíců. Během projektu se účastníci vzájemně seznamovali, vytvářeli logo projektu, fotili působení sil, vytvářeli česko – portugalsko – finsko – rumunsko – polsko – anglický slovník potřebných pojmů, fotili a natáčeli řadu jevů a pokusů. Při společném setkání si studenti vzájemně představili své země, školy a školní aktivity a společně sdíleli řadů pokusů. Po rozloučení s projektem při videokonferenci strávili společné odpoledne v iQlandii při fyzikální show a plněním úkolů z připravených pracovních listů v mezinárodních skupinkách.

Fotografie z akce