Pozvání na veřejné obhajoby projektů septimy

Projekty přinášejí našim studentům velkou konkurenční výhodu při studiu nejen na českých, ale i zahraničních univerzitách. Naši absolventi se shodují,  že v projektech se naučili vypracovat odbornou práci dle vysokoškolských kritérií už na střední škole.

 

Abyste se také mohli přesvědčit, zveme Vás v sobotu 13. října na veřejné obhajoby projektů studentek a studentů septimy. Ti v týdnu od 17. do 21. září individuálně zpracovávali vybrané téma z pestré nabídky, vyhledávali zdroje, ověřovali je a sepisovali studii, kterou pak tříčlenná komise zhodnotí po stránce odborné, stylistické i formální. Obhajobou práce před komisí student také prokáže schopnost prezentovat zjištěná fakta a diskutovat o tématu.

Rozpis obhajob v .pdf