Pozvánka na jednání SPPG

Vážení rodiče,

zveme Vás na jednání valné hromady Spolku pro podporu Podještědského gymnázia, které se koná ve čtvrtek 28. února 2019.

Program

18.00 – plenární schůze ve školní jídelně

  • vyhlášení výsledků soutěže fanda 2019 a předání ceny rodičů za nejlepší prezentaci projektu septimy
  • zpráva o činnosti SPPG
  • zpráva o hospodaření SPPG
  • zpráva o činnosti školy v 2. trimestru školního roku 2018/2019
  • informace o souborných zkouškách
  • plánované akce 3. trimestru
  • přístavba školy

 

18.40 – jednání ve třídách

  • zpráva člena výboru SPPG + diskuze s rodiči
  • informace třídních profesorek
  • informace o kurzech, dlouhodobých aktivitách… (pověření pedagogové)

 

19.10 – 20.00 – individuální jednání s vyučujícími

 

Tradiční káva v ředitelně pro rodiče oktávy od 19.00

Třídní schůzky v oktávě jsou již poslední, další termín je stanoven až po maturitních zkouškách. Máme proto poslední možnost sejít se k předání aktuálních informací, ale také se rozloučit a poděkovat Vám za spolupráci po celých osm let, kdy jste jako členové SPPG spolu s námi sdíleli šťastné, výjimečné i všední dny v životě naší školy. Těšíme se na Vás!

Ing. Pavel Vydra, předseda SPPG
PaedDr. Jaroslava Šiftová, ředitelka školy
Mgr. Petra Beranová, třídní profesorka oktávy

Výbor SPPG se sejde ke svému jednání v 17.00 v ředitelně.