Praktická matematika

Matematiku není potřeba dělat jen řešením rovnic doma nad papírem či u počítače. Naši studenti je dělají i „prakticky“. Studenti z tercie zpracovávali statistiku během vycházky do okolí, kvarta dělala v terénu Vennovy diagramy a septimáni tvořili elipsu pomocí provázku.

Ukázky prací našich studentů naleznete ve fotogalerii a videa studentek septimy při konstrukci elipsy jsou zde: 1, 2.

RNDr. Jana Pikousová Doležalová