PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ

Ve středu 31. května 2023 proběhlo v obřadní síni liberecké radnice slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům našeho gymnázia oktávy a IV. ročníku. Předání maturitních vysvědčení se odehrálo za účasti vedení školy, zástupců profesorského sboru, rodičů, sourozenců a dalších rodinných příslušníků, kteří se stali svědky důležitého životního milníku, jenž našem absolventům otevírá bránu k dalším profesním a osobním výzvám.

Při slavnostním aktu oktávy svá místa v obřadní síni zaujali primátor města Liberec Ing. Jaroslav Zámečník CSc. a ředitel školy Mgr. Jiří Jansa. Oba přítomní studentům popřáli mnoho úspěchů do dalších let a pan ředitel připojil k předchozímu i zhodnocení cesty, kterou naši absolventi od primy až po oktávu urazili. Za studenty se ujal proslovu Daniel Bradáč, který poděkoval všem rodičům a profesorům za dlouhodobou vstřícnost, kterou u nich vždy nalezli. Přítomen byl zcela výjimečně i britský velvyslanec Matt Field, který při svém proslovu v rodném jazyce absolventům zdůraznil význam nejen profesních úspěchů, ale také hodnot ryze mravních.

Předávání maturitních vysvědčení pro studenty IV. ročníku se neslo v totožném duchu. Pozici primátora města Liberec tentokrát zaujal jeho náměstek pro kulturu, školství a cestovní ruch PhDr. Mgr. Ivan Langr, PhD. Hlavní slovo si opětovně vzal ředitel školy Mgr. Jiří Jansa, který jako v předchozím případě zhodnotil výsledky a průběh letošních maturitních zkoušek a popřál nejčerstvějším absolventům školy hodně úspěchů v jejich životě i v jejich dalším studiu na vysokých školách. Za studenty promluvila Kateřina Knihová, která ocenila práci profesorů, kteří studenty k maturitním zkouškám připravovali a po celou dobu studia jim dodávali nemalou dávku podpory.

Je zapotřebí také poděkovat třídním profesorům Mgr. Marku Blechovi a Mgr. Daliboru Hanzalovi, kteří svým studentům maturitní vysvědčení předávali a popřáli jim vše nejlepší do budoucích životních výzev. Oběma patří významné poděkování za to, že své studenty svědomitě doprovázeli na jejich cestě za úspěšným zakončením gymnaziálního studia.

Čerstvým absolventům naší školy přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu a štěstí v životě.

Fotografie naleznete zde.