Přednáška o studiu v USA

29. ledna proběhla přednáška studentky sexty Lindy Steinerové, která příchozím spolužákům – a že jich nebylo málo – otevřela okno do fascinujícího světa studia v USA. Linda, která strávila uplynulý rok na výměnném pobytu ve státě New York, přinesla studentům poutavý pohled na americkou kulturu, tradice a svátky. Přednáška, která se konala v anglickém jazyce, přilákala pozornost mnoha studentů, kteří byli zvědaví na to, jakými zážitky z oblasti školního prostředí a hostitelské rodiny si Linda prošla na druhé straně oceánu. Poděkování patří také profesorce K. Csibové za spoluorganizaci této chvályhodné iniciativy.

A vy se brzy můžete těšit na oznámení dalšího termínu pokračování cyklu přednášek o studiu v USA.