Prestižní cena vévody z Edinburghu na Doctrina – Podještědském gymnáziu

V úterý 14.1.2020 navštívil naše gymnázium zástupce národní kanceláře Ceny vévody z Edinburghu (DofE), který představil tento mezinárodní program našim studentům. DofE je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Má více než 8 milionů úspěšných absolventů ze 140 zemí světa. Studenti musí dle úrovně, v době od tří měsíců do roku a půl, rozvíjet své dovednosti, pohyb a dobrovolnictví. Součástí je také několikadenní expedice v terénu, kdy musí účastníci přežít pouze s tím, co mají v batohu, bez zásahu civilizace. Naše škola Doctrina – Podještědské gymnázium je v tomto programu zapojená již několik let a má i své absolventy. Věříme, že se jejich řady brzy rozrostou.

FOTKY Z AKCE