Přijďte se podívat jak učíme

OTEVŘENÁ DOCTRINA

VEŘEJNÝ HOSPITAČNÍ TÝDEN

 

Navštivte jakoukoliv hodinu, bez omezení, bez ohlášení, sami se přesvědčte, jak učíme.

 

7. – 11. října 2019

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

zveme Vás na tradiční hospitační týden pro veřejnost, který proběhne ve dnech
7. – 11. října 2019. V jeho rámci můžete navštívit jakoukoliv vyučovací hodinu v libovolné třídě a sami se přesvědčit o kvalitě a pestrosti výuky na naší škole, o rozmanitosti využívaných vyučovacích metod, o přístupu studentů k výuce i o jejich interakci s pedagogy. Nenabízíme Vám ukázkové vyučovací hodiny, ale standardní výuku v běžném týdnu školního roku, probíhající podle rozvrhu, ev. podle suplování. To proto před návštěvou školy sledujte, abyste si mohli vybrat hodinu, která skutečně ve Vámi zvoleném čase probíhá. Prosíme o dodržování času začátků hodin a o pochopení, bude-li zájem rodičů převyšovat kapacitu míst připravených ve třídě pro hospitující (v takovém případě Vám rádi nabídneme další hospitační možnosti).

 

Těšíme se na Vaši návštěvu. Po zhlédnutí hodiny Vás rádi uvítáme i v ředitelně, abyste se s námi podělili o své bezprostřední dojmy. Váš názor je pro nás velmi důležitý.