Prima skládá na téma „klobouky“

Dne 3. 11. připravili studenti kvarty přehlídku umělecky zpracovaných klobouků, které vytvořili v rámci hodin výtvarné výchovy. Během svačinové přestávky kvartáni sami předvedli svá díla na schodišti za účasti diváků z řad profesorů i spolužáků z ostatních tříd. S předvedenými klobouky měli velký úspěch a všichni ocenili jejich kreativitu, neotřelé nápady a profesionální zpracování.

V rámci spolupráce mezi třídami a předměty se podařilo propojit tuto akci s hodinou hudební výchovy v primě. Primáni pro své starší spolužáky vymysleli dvě originální básničky na téma „klobouk.“ Jedna ze skupin dokonce přetextovala část známé písničky E. Farné a kvartánům nový text zazpívala. Obě třídy si tuto akci užily a studenti si vzájemně pochválili a ocenili vytvořená umělecká díla.

profesorka K. Csibová

Fotky z akce naleznete zde.