Projekt Mediální výchova v kvintě a I. ročníku

V týdnu od 17. 9. do 21. 9. 2018 proběhl v obou prvních ročnících vyššího gymnázia projektový týden věnovaný mediální výchově.

Cílem takto koncipovaného týdne je rozvíjet kritický odstup od podnětů přicházejících z mediálních produktů a posílit vědomí o tom, jak jsou mediální produkty konstruovány a nabízeny na trhu. Věříme, že získané vědomosti, zkušenosti a dovednosti studentům umožní lépe odolávat manipulaci a mediálnímu tlaku či rozeznávat estetickou i společenskou hodnotu různých sdělení.

Studenti zažili simulační hru na novináře, navštívili ČRo Sever a vyzkoušeli si práci rozhlasového novináře, učili se rozpoznávat hoaxy a analyzovat různé typy reklamních sdělení, kriticky interpretovali fotografie, poučili se o vývoji médií, pracovali v terénu a také ve skupinách tvořili vlastní publicistické texty.

Nejzdařilejší práce by měly nalézt místo ve školním časopise Luštěniny, tak se máte na co těšit!

 

Za organizační tým

Mgr. Hana Antonínová Hegerová a Mgr. Radka Pašková

 

FOTOGALERIE Z PROJEKTU

 

Ohlasy studentů:

„Doporučila bych svým spolužákům se někdy zastavit v centru města a aby se podívali, kolik reklamy máme vedle sebe (neuvěřitelné množství a ani si to neuvědomujeme).“

„Za nejdůležitější považuji téma HOAX: média nás ovlivňují a upravují náš názor na věc podle toho, jak chtějí, a proto je lepší umět HOAX rozpoznat, např. to, jak ruská média ovlivňují občany falešnými zprávami.“

„Určitě bych ponechala tiskovou konferenci, tu bych chtěla někdy zažít i v reálném životě.“

„V tomto týdnu jsme se zabývali médii. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být reportérem nebo naopak tím, kdo odpovídá. Podle mě to novináři nemají vždy úplně lehké. Zkoušeli jsme rozpoznávat, jaké texty jsou pravdivé a jaké ne. Uvědomila jsem si, že ne všechny články, které vypadají seriózně, opravdu takové jsou. Bavili jsme se o reklamách, o tom, jak nás ovlivňují. Jaké druhy reklam existují, např. produktová, sociální, služby.

Nejdůležitější mi přijde to, jak jsme se bavili o tom, že ne všechno, co je na sociálních sítích, např. na Instagramu, je tak, jak to vypadá. Lidé, které sledujeme (vlastně i naše kamarády), tak tam dávají hlavně to, co chtějí, aby viděli ostatní.“