Projektový den: první pomoc

V rámci projektového dne o první pomoci nás navštívili studentky a studenti ze Střední zdravotnické školy v Liberci, kteří nám ukázali, jak důležité je znát techniky první pomoci. Cílem projektového dne bylo nejen zvýšit informovanost, ale také našim studentům ukázat praktické dovednosti, které mohou být klíčové při záchraně lidského života. Zdravotnická škola si pro naše studenty připravila několik různě tematicky zaměřených stanovišť, na kterých bylo možné vidět, jak vypadají konkrétní zranění (zlomeniny, krvácení, popáleniny aj.) a jak postupovat při jejich ošetření, což si studenti mohli sami vyzkoušet. Jednalo se o opravdu věrohodný výklad a veškeré praktické ukázky byly skvěle zvládnuty. Děkujeme studentům i vyučujícím ze Střední zdravotnické školy za jejich cenné znalosti a nadšení, jež do nás vložili.

Fotografie z projektového dne naleznete zde.