První dáma jaderné bezpečnosti ČR Dana Drábová přednášela pro studenty

Studenti kvinty si v úterý 3. 4. 2018 nejprve prohlédli odborná pracoviště Technické univerzity v Liberci  a seznámili se s výzkumnými projekty, kterým se tamní odborníci věnují. Pak si vyslechli přednášku předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové pod aktuálním názvem „Člověk, energie a jaderná energetika“. To vše v rámci projektu Nové talenty, který realizují společně Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola  báňská-Technická univerzita Ostrava.

 

Dana Drábová je  přesvědčena, že je potřeba systematicky vychovávat novou generaci technicky vzdělaných odborníků, kteří převezmou zodpovědnost za další bezpečný rozvoj v oblasti jaderné energie. “ „Jaderná energie je rizikové odvětví, ale to nikdo nezastírá. Pokud chceme mít energetiku na úrovni, na kterou jsme si zvykli, musíme vychovat novou generaci odborníků.  Jaderné technologie jsou velmi složité a vyžadují plně kvalifikované odborníky z mnoha profesí. Proto vítám projekty zaměřené na mládež. Není pro mě ztráta času věnovat se studentům a ráda přijímám každoročně v dubnu  pozvání Technické univerzity v Liberci,“ řekla redakci T-UNI Dana Drábová.

 

„Česká republika má 36 % energie z jádra, můžeme tedy s trochou nadsázky říci, že každá třetí žárovka v této zemi svítí díky jaderné energii. Země Evropské unie mají průměrně 28% zastoupení jaderné energie,“ uvedla dnespředsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která je zároveň velkou propagátorkou jaderné energetiky.

 

Dále uvedla, že v současnosti na světě funguje 448 jaderných reaktorů a dalších 61 se právě staví: „Nejvíce se budují reaktory v Číně, v Indii, v Rusku, také v Jižní Koreji a v USA.“

 

RNDr. Vladimíra Erhartová