První místo na vědecké konferenci

Naše studentka sekundy, Adéla Podholová, obsadila první místo na juniorské vědecké konferenci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Letos se konal už desátý ročník juniorské vědecké konference. Mladým vědcem se na dva dny stala také Adéla Podholová, která dosáhla velkého úspěchu. Se svým příspěvkem z kategorie Živá příroda obsadila ve své kategorii 1. místo. Adéle blahopřejeme ke skvělému vědeckému úspěchu.

Více o zajímavé zkušenosti se dočtete v krátkém příspěvku přímo od účastnice Adély.

„Ve dnech 5. a 6. listopadu 2021 jsem se zúčastnila 10. juniorské vědecké konference. Ta se konala v Praze na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Účastníci byli rozděleni do 3 věkových kategorií. V první věkové kategorii, kam jsem patřila i já, vystupovalo dalších 13 účastníků. Naše sekce se věnovala živé přírodě, a tak jsme si vyslechli přednášky o pavoukovcích, racích v České republice nebo třeba o axolotlovi mexickém.

Na konferenci jsem se přihlásila, ale ještě musel být příspěvek schválen porotou. Mé téma bylo přijato, na konferenci jsem vystoupila s prezentací o přirozené potřebě křečka syrského norovat, a to především v zajetí. Prezentace se skládala hlavně z praktické části. Svého křečka jsem studovala po dobu 3 měsíců, a přitom jsem pořizovala i videozáznamy a fotografie.

Program celé konference byl velmi nabitý. Kromě našich prezentací jsme se ještě účastnili exkurze s odborným výkladem, VIP přednášky věnované chemii anebo přírodovědné procházky po okolí.

Závěrečné vyhodnocení se uskutečnilo v sobotu po obědě. Z každé kategorie byli oceněni tři nejlepší a porota ještě u prvních dvou kategorií udělila čestná uznání. Jsem moc ráda, že jsem se mohla konference zúčastnit.“

Adélo, děkujeme za kvalitní reprezentaci školy a v dalším studiu přejeme mnoho zdaru.

Přednášku můžete shlédnout zde (stopáž 2:25)