KROUŽKY

PROČ JSOU MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DŮLEŽITÉ?

VŠESTRANNÝ ROZVOJ

Mimoškolní aktivity dětem pomáhají smysluplně trávit volný čas. Rozvíjejí díky nim své schopnosti a dovednosti, posilují sebedůvěru a sociální vazby se svými spolužáky. Skrze zajímavé činnosti také neustále poznávají nové věci a učí se tak lépe chápat svět kolem nás.

 

Jak se registrovat

Postačí si vybrat ten správný kroužek a stisknout tlačítko s termínem. Po vyplnění krátkého formuláře stiskněte „Odeslat“ a během pěti minut naleznete svou registraci v tabulce pod registračním formulářem. Jakmile nalezneme Vaši platbu na bankovním účtu školy, Vaše registrace zezelená. Tehdy si můžete být jisti svým místem v kroužku, rozhodující je pro nás čas zaplacení kružku. Potvrzení platbou je pro nás ochranou proti falešným registracím. Pozorně sledujte naplněnost kroužku. Všechny kroužky mají svou maximální kapacitu. Pokud ale uvidíme velký zájem o kroužek, budeme se snažit co nejdříve vypsat nový termín. Naplněnost kroužku počítejte pouze podle zeleně zbarvených řádků.

 

Číslo účtu školy: 3849409001/5500

Do zpávy pro příjemce uveďte jméno žáka a název kroužku.

Pokud registrujete dítěti více kroužků, můžete zasla na účet celkovou sumu a výpis všech kroužků.

JAZYKY

Anglický jazyk – rodilý mluvčí

 

Odpolední kroužky angličtiny budou vedeny rodilými mluvčími, tedy zcela v angličtině. Na rozdíl od dopolední výuky bude angličtina především prostředkem k dorozumívání pro hravé aktivity, stolní hry, vyrábění, tvorbu anglického časopisu apod. v návaznosti na schopnost dané věkové skupiny se odpoledne soustředit. Nebudou to tedy další hodiny angličtiny, jako tomu je dopoledne zaměřené přímo na výuku jazyka, ale spíše zábavné aktivity vedené výhradně v anglickém jazyce a to především s ohledem na děti tak, aby se mohly na kroužek těšit a více si v odpoledních hodinách odpočinout. Děti se toho samozřejmě i přesto dost naučí, ale mnohem volnějším a méně cíleným způsobem.

1.-2. třída - pondělí a čtvrtek - Registrovat3.-6. třída - pondělí a čtvrtek - Registrovat

 

Příprava na zkoušky Cambridge

Cambridge English Young Learners je série motivujících testů, které prověřují jazykové dovednosti dětí již od 1. stupně. Podrobnější informace naleznete na www.cambridgeenglish.org/younglearners.

Naše kroužky jsou zaměřeny na přípravu k testům. Test Starters je určen pro děti 2.-4. tříd a test Movers pro žáky 4. – 6. tříd. K přípravě se mohou přihlásit i děti mladší, pokud jsou na to zralé a jejich úroveň angličtiny odpovídá zvládnutí testu.

Starters - Út 13.40 – 14.25, vede J. Bärtlová- RegistrovatMovers - Út 13.40 – 14.25, vede J. Calta - RegistrovatKET - Út 14.30 – 15.15, vede J. Bärtlová - Registrovat

 

Čínština

5. až 9. třída - 60 minut týdně, vede Heřmanová - Registrovat

 

Španělština

1. až 5. třída - 45 minut 2x týdně, vede Mgr. Pelantová

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Klub „Mluvme spolu“ – osobnostní a sociální rozvoj

Různé termíny 16x90min, Po 14.30 - 16.00, vede H. Havlová

DOVEDNOSTI

SPORT