Republikové fórum dětí a mládeže

Studentky Linda Steinerová a Anna Šáfrová reprezentovaly Studentský parlament Doctrina – Podještědského gymnázia na Republikovém fóru dětí a mládeže, které se konalo od 9. do 11. listopadu 2023. Během této události v Praze měly příležitost navázat kontakty se zástupci mnoha školských, městských a krajských mládežnických parlamentů z celé České republiky a sdílet s nimi úspěchy a vize svého parlamentu.

První den akce se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kde se studentky zapojily do zajímavé panelové diskuse na téma „Hlas a témata mladé generace v českém parlamentu“. Diskuse se účastnili poslanec Viktor Vojtek, poslankyně Klára Kocmanová a zakladatelka „Youth, Speak up!“ Jana Soukupová a v neposlední řadě zmocněnkyně Klára Šimečková Laurenčíková. V rámci interaktivního dialogu ve skupinách měly studentky příležitost diskutovat s hosty na různá témata školství, politiky a angažovanosti mladých lidí. Při závěru prvního dne Republikového fóra nevynechaly studentky vystoupení ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka.

Druhý den byl rozdělen do dvou tematických bloků. První blok se zaměřoval na témata psychického zdraví a wellbeingu, kde řečníci zdůrazňovali důležitost těchto témat a možné dopady školní výuky na psychické zdraví studentů. Ve druhém bloku, věnovaném podpoře činnosti parlamentů mládeže, se zúčastnili diskuze s radním pro školství Kraje Vysočina Janem Břížďalou, programovou manažerkou Partnerství 2030+ Silvií Pýchovou, vedoucí odboru politiky mládeže MŠMT Janou Ticháčkovou a zástupkyní koordinátorky NPS pro Strukturovaný dialog Michaelou Doležalovou. Naše studentky ani v tomto tematickém bloku nevynechaly možnost zeptat se hostů na různé dotazy ohledně budoucího směřování českého školství. Poslední den akce se nesl v duchu hlasování mluvčích a příprav stanovisek k tématům Fóra a jejich publikování.

Obě studentky jsou velice rády, že se Republikového fóra dětí a mládeže mohly zúčastnit, protože jim to dle jejich slov dodalo inspiraci a potřebnou motivaci k další práci ve Studentském parlamentu a zlepšování studentského prostředí na Doctrina – Podještědském gymnáziu.

Fotogalerie naleznete zde.

Článek byl vytvořen A. Šáfrovou a L. Steinerovou.