Rodičovská kavárna – 3. března 2020

Zveme Vás na druhé společné setkání ve školním roce 2019/2020 v

Rodičovské kavárně

Vzdělávací seminář pro rodiče (a prarodiče) studentů DPG
Prostor pro setkání a diskusi s odborníky nad zajímavými tématy

Kavárna se uskuteční v úterý 3. března 2020

Otevíráme již v 16.30 a nabízíme čas k seznámení a konverzaci s ostatními návštěvníky u kávy, čaje a malého pohoštění. Setkání ve škole společně zakončíme v 19.30

Odborná část vedená naším hostem bude trvat od 17.00 do 19.00

Téma
Jak vést děti k opravdovým hodnotám

Anotace:
– jakým způsobem vychovávat dítě, aby se podporovaly jeho dobré vlastnosti
– jak podporovat dítěte v jeho harmonickém vývoji
– jak předcházet konfliktům, hádkám a nedorozumění
– jaké jsou přirozené vývojové stupně dítěte
– jaký přístup ze strany rodičů v daném období používat

Host
Bc. Pavel Kalpakcis

psychoterapeut a speciální pedagog. Vystudoval obor etopedie na TUL, Pražskou psychoterapeutickou fakultu a absolvoval sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii SUR. Pracuje na ZŠ Malá Skála jako speciální pedagog a preventista sociálně patologických jevů, v Terapeutické komunitě pro drogově závislé v Nové Vsi, vede soukromou praxi a veřejně přednáší. Pro svou práci využívá zkušenosti z působení v ústavu sociální péče, v oblasti krizové intervence a v poradenství pro rodiče dětí s výchovnými a výukovými problémy.

Více zde: https://www.poradna-psychoterapie.eu/prednaskova-cinnost/

Drobné občerstvení zajištěno
Koordinátorka: Mgr. Hana Moosová, kontakt: moosova@doctrina.cz
Termín přihlášení nejpozději do pátku 28. února 2020 na výše uvedeném e-mailu
Srdečně Vás zveme a těšíme se na společné setkání